Onze persoonlijke bezinning is onderdeel van een gezamenlijke

Filosoof Toine Janssen: ” Wie inzoomt op zijn belangen ziet altijd dat die verbonden zijn met anderen en de wereld.”

Dit jaar kende voor mij momenten van ecologische en maatschappelijke depressie. Ik zet mij in voor een zoektocht naar authenticiteit, vrije vormen van verbondenheid en verworteling in het eco-systeem van de aarde.

Die zoektocht lijkt in 2018 weinig vooruit gekomen.

Het is waar: de mens bouwt fantastische sferen van comfort, waarin aan alle onze genoegens wordt voldaan. Maar de meerderheid van de (wereld)bevolking moet via schermen toekijken en mag niet meegenieten. En het comfort gaat gepaard met grootschalige vernietiging en uitbuiting van andere soorten.

Homo sapiens betekent verstandige, wijze mens. Een soort die zijn eigen habitat kapot maakt en zijn soortgenoten verzaakt, is die titel wat mij betreft voorlopig niet waard. Voorlopig – en daarin schuilt mijn hoop.

Volgens filosoof Toine Janssen gaat wijsheid “erom hoe je in een concrete situatie het beste je belangen kunt behartigen. Wie inzoomt op zijn belangen, ontdekt altijd dat die onlosmakelijk verbonden zijn met andere mensen en de wereld.

Ik zie de Walk of Wisdom als een getuigenis van die boodschap. Of die boodschap in 2019 de trend wordt, betwijfel ik. Maar dat steeds meer mensen ernaar handelen, dat weet ik wel zeker.

De loop van de geschiedenis ligt niet vast. Ze wordt bepaald door de stappen die wij als deelnemers zetten. Om een andere weg te kiezen dan “het systeem” nu uitkiest, is moed nodig. Die moed lijkt mij van vitaal belang om persoonlijk én collectief een stukje wijzer te worden.

Daar wil ik mij met Manja en 40 vrijwilligers graag voor inzetten. Mijn voornemen voor 2019: betrokken eigenwijsheid!

Meer: Walk of Wisdom